Priser behandling/djursjukvård

Akutavgift - Vardagar 08-17: Från 2.000:-
Grundåtgärd/ klinikavgift: 850:-
Undersökning: Från 750:-
Återbesök: Från 750:-
Assistentarvode: Från 500:-
Förbrukningsmaterial: Från 50:-
Behandling/Åtgärd: Från 1.500:-
Stationeringsavgift Från: 2500:-
Öronundersökning: Från 800:-
Ögonundersökning: Från 800:-
Suturering: Från 500:-
Bandagering Från: 800:-
Röntgenundersökning olika anledningar Från: 1500:-
Ultraljudsundersökning olika anledningar: Från 1.500:-
Analys urinprov internt lab. Snabb test: 800:-
Analys urinprov internt Lab. Inkl. mikroskopi & sediment: 1500:-
Analys urinprov internt Lab. Inkl. mikroskopi, sediment & odling minst 12 tim: 3500:-
Blodprovstagning: 500:-
Analys blodprov Internt Lab. CRP/SAA: 800:-
Analys blodprov Internt Lab. Chem 17: 1200:-
Analys blodprov Internt Lab. Lyte 4: 800:-
Analyskostnad blodprov Internt Lab. SDMA+TT4: 1200:-
Analys blodprov Internt Lab. TT4: 1200:-
Analys blodprov Internt Lab. Fruktosamin: 500:-
Analys blodprov Internt Lab. CPL: 800:-
Analys blodprov Internt Lab. NSAID6: 800:-
Analyskostnad blodprov Internt Lab. Lipase: 500:-
Analys blodprov Internt Lab. Progesteron test: 1000:-
Analys blodprov Internt Lab. Hematologi: 980:-
Analys blodprov Internt Lab. pro-BNP: 750:-
Abortspruta 3-12 kg: 2.600:-
Abortspruta 12-30 kg: 3965:-
Abortspruta 30-50 kg: 4600:-

* Utöver grundåtgärd och undersökningsavgift tillkommer kostnader som t.e.x: blodprovstagning, analyskostnader, röntgenundersökning, ultraljudsundersökning, assistentarvode, förbrukningsmaterial och eventuell behandling/åtgärd såsom sårvård, suturering, dropp, bandagering, ögonundersökning, öronundersökning m.m

Följ oss på Facebook!