Priser behandling/djursjukvård

Akutavgift - 2.900-3.500:-
Jouravgift: 4500:-
Grundåtgärd/ klinikavgift: 850:-
Undersökning: 990:-
Återbesök: 990:-
Assistentarvode: 900:-
Förbrukningsmaterial: Från 50:-
Behandling/Åtgärd: Från 1.500:-
Stationeringsavgift Från: 2500:-
Öronundersökning inkl. otoskopering: 1300:-
Ögonundersökning inkl. färgning: 1500:-
Suturering: Från 800:-
Bandagering Från: 800:-
Röntgenundersökning olika anledningar Från: 2500:-
Ultraljudsundersökning olika anledningar: Från 1.900:-
Analys urinprov internt lab. Snabb test: 900:-
Analys urinprov internt Lab. Inkl. mikroskopi & sediment: 1500:-
Analys urinprov internt Lab. Inkl. mikroskopi, sediment & odling minst 12 tim: 1800:-
Blodprovstagning: 550:-
Analys blodprov Internt Lab. CRP/SAA: 900:-
Analys blodprov Internt Lab. Chem 17: 1300:-
Analys blodprov Internt Lab. Lyte 4: 900:-
Analyskostnad blodprov Internt Lab. SDMA+TT4: 1300:-
Analys blodprov Internt Lab. TT4: 900:-
Analys blodprov Internt Lab. Fruktosamin: 900:-
Analys blodprov Internt Lab. CPL: 900:-
Analys blodprov Internt Lab. NSAID6: 900:-
Analyskostnad blodprov Internt Lab. Lipase: 900:-
Analys blodprov Internt Lab. Progesteron test: 1000:-
Analys blodprov Internt Lab. Hematologi: 1100:-
Analys blodprov Internt Lab. pro-BNP: 900:-
Abortspruta 3-12 kg: 2.600:-
Abortspruta 12-30 kg: 3965:-
Abortspruta 30-50 kg: 4600:-

* Utöver grundåtgärd och undersökningsavgift tillkommer kostnader som t.e.x: blodprovstagning, analyskostnader, röntgenundersökning, ultraljudsundersökning, assistentarvode, förbrukningsmaterial och eventuell behandling/åtgärd såsom sårvård, suturering, dropp, bandagering, ögonundersökning, öronundersökning m.m

Följ oss på Facebook!